Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2010-12-16-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1/a. sz. kimutatás
   1/b. sz. kimutatás

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   3/1 sz. melléklet
   4/1. sz. melléklet
   6/1. sz. melléklet
   Rendelet-tervezet
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   2/b. sz. melléklet
   2/d. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/d. sz. melléklet
   10. sz. melléklet

3/A.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 3/1995. (III. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3/B.)

Előterjesztés a vízterhelési díj megfizetéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás és a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2003. (V. 30.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

5.)

Előterjesztés a nagyatádi menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 42/2003. (XII. 19.) rendelet módosításáról, továbbá a helyi autóbusz járatok útvonalainak megváltoztatásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) rendelet módosítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 2010. évi értékelésére

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

7.)

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (VI. 1.) rendelet módosításáról és a megállapodás meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet
   Rendelet-tervezet

9.)

Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 20/2010.(XI. 26.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

10.)

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 35/2007.(XII.21.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szól 2/1996. (II. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

12.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2011. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2011. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos tagjai 2011. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Dékity Ferenc tü. őrnagy mb. tűzoltóparancsnok
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnoki állásának pályázati kiírásáról

Előadó:
Ormai István polgármester

15.)

Előterjesztés a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

16.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és Nagyatád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

17.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és Nagyatád Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

18.)

Előterjesztés a Széchenyi tér keleti oldalára tervezett gyógyszálló megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodásról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

19.)

Előterjesztés a volt laktanya területén lévő, nagyatádi 0220/50 helyrajzi számú beépített telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés az Újkútpusztán lévő, nagyatádi 0481/15 helyrajzi számú földterület vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a Nagyatád, Honvéd utcában lévő, nagyatádi 2324/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjsztés

22.)

Előterjesztés a Nagyatád, Liget utcában lévő, nagyatádi 3345 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

23.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

24/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

24/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

25.)

Interpellációk, kérdések


26.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.48 másodperc