Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Nagyatádi Kórház,
szakorvosi rendelők
 Háziorvosi körzetek
 Gyermekorvosi körzetek
 Fogorvosi ellátás
 Ügyelet
 Szociális Szolgáltató
   Központ
 Gyógyszertárak
 ÁNTSZ
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.


Gyermekjóléti szolgáltatás keretében:
 1. A szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, értelmi és erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
 2. A központ a járás területén ellátja a hatósági intézkedés alatt álló gyermekek és családok segítését, az esetek menedzselését. Speciális szolgáltatást nyújt:
  • Kapcsolattartási ügyelet (Bírósági vagy Gyámhivatali határozat alapján, minden hónap második szombat, 10-12- óráig.)
  • Jogi tanácsadás (Minden hónap 1, 3 csütörtökön 12.00 – 15.00 ; 2, 4 csütörtökön 16.00 – 19.00
  • Kórházi szociális munka
  • Pszichológiai tanácsadás (előzetes egyeztetés alapján péntek 16 – 18)
  • Készenléti ügyelet (munkaidőn túl, krízishelyzetben hívható: 30/915-8265
A szolgáltatás térítésmentes.

Az intézmény feladatai:

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Támogató szolgálat
Közösségi ellátás
Idősek Otthona
Gyermekek napközbeni ellátása


Rinyamenti közösség az EmberekértKözbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.26 másodperc