Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Történelmi visszatekintés
Horváth Miklós írásai
Kapusi Rózsa interjúja 1971-ből
 A város címere
 A mai Nagyatád
 EU-s projektek
 Közlekedés
 Hasznos címek és telefonszámok
 Természeti adottságok
 Gazdasági élet
 Civil élet
 Elismerések
 Környezetvédelmi Program
 Nagyatád fenntartható fejlődésének helyi programja
 Nagyatádi Települési Értéktár Bizottság
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

 

Előszó:

"Olvasóink javaslatára a szerkesztők elhatározása eredményeként indítunk újabb rovatot e címszó alatt azzal a szándékkal, hogy Nagyatád múltját hiteles emberek hiteles emberek élettörténetén keresztül is bemutassuk."   (részlet 1991.)

E sokrétű tájékoztatás azonban néha-néha meglepő pontatlanságok elhomályosítják elődeink életrajzát, Nagyatád történeti múltját. Az eleink tisztelete arra kötelez, hogy a kiadványokban, a periodikákban az időszaki sajtóban megjelent téves információkat helyesbítsem.

Észrevételek, pontosítások:

Kisaszondi (Knapp) János 1895 - 1966. őslakos nagyatádi családból származott.

Helyesbítés:

Kisasszondi János. elődei a XVIII. században a németországi Hessen tartományból települtek át Somogy vármegyébe. Az 1794-95. évi nemzetiségi összeíráson 86 német család felsorolásában a Knapp név is olvasható.

Forrás:

Szita László: Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII.-XIX. században Kaposvár 1993. 18. p.1903-ban megalakult a Polgáriskola Egyesület.

Helyesbítés:

a Nagyatádi Polgári Iskolai Egylet 1902. július 10-én alakult meg, elnökének vizeki Tallián Andort a nagyatádi járás főszolgabíróját választották.

Forrás:

Nagyatád Monográfiája 2001. II. kötet 106. p.Az iskola 1928-ban állami státuszba került: hat tanárral.

Kiegészítés: 1906. tavaszán Tallián Andor főszolgabíró vezetésével küldöttség utazott Budapestre kérelmezte a polgári fiúiskola állami kezelésbe vételét. gr. Apponyi Albert az akkori kultuszminiszter a beadványt elutasította. Az államosítás helyett csak államsegélyt helyezett kilátásba arra az esetre, ha Nagyatád nagyközség az egyesületi polgári fiúiskolát községi fenntartásba veszi. Ez meg is történt, így az intézmény 1906/07. tanévtől

"Nagyatádi Államilag Segélyezett Községi Polgári Fiúiskola"

elnevezéssel működött a polgári iskolák megszüntetéséig, 1946-ig.

Az 1927. évi polgári iskolai törvény ismét lehetőséget nyújtott az iskola államosítására, ezért 1927. december 9-én Bárány Sándor országgyűlési képviselő vezetésével küldöttség felkereste a kultuszminisztériumot azzal a kéréssel, hogy a VKM. a nagyatádi polgári fiúiskolát állami státuszba vegye. dr. Kornis Gyula államtitkár ugyan megértéssel és jóindulattal hallgatta az előterjesztett kérelmet, de elutasította, mert az Országos Polgári Iskolai építési alapot már elosztották, csupán az iskola tanszemélyzetének államosításával segíthet a község terhein könnyíteni, de ezt is csak fokozatosan évről-évre egy-egy tanár átvételével. A VKM. 1928. évi március hó 31-én Kárpáti Ernőt állami státuszba vette. Forrás: Nagyatádi polgári fiúiskola 25 éves története. Írta Kárpáti Ernő igazgató 1928-ban.

Megjegyzés: VKM: Vallási Kulturális Minisztérium.

Az iskola N.A.P. 155 sz. cserkészcsapatot is ő vezette.

Pontosítás: A 155 sz. N.A.P. cserkészcsapat pk-a törzstiszt.

karvezető volt az iskolai zenekarban.

Pontosítás:az iskolai énekkarban.
Kiegészítés:

tanári működésének 40. évében 1959. augusztus 31-én nyugállományba ment, Dr. Tóth Béla egykori diákja 50 év távlatából így emlékezik: "Név szerint is illik megemlékeznem Kisasszondi Jani bácsiról, aki a fizika, matematika tantárgyak magas fokon hozzáértő tanárként mindennapos gondjaink megoldásában is segítőkész partner, nevelő volt."

Forrás:

Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Emlékkönyve 1953-2003. 9. p.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.29 másodperc