Nagyatád város napja – Bencsik István és a Horváth házaspár kapták a Nagyatád Városért díjat

A Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep egykori művészeti vezetője posztumusz kapta a kitüntető elismerést. Az Atád Autós Motoros Iskola vezetői pedig főként eredményes vállalkozói tevékenységükért.

Ma 51 éve, hogy ismét várossá nyilvánították Nagyatádot. Ebből az alkalomból ünnepeljük ma a város napját.

A kulturális központ színháztermében rendezett ünnepségen Ormai István polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: közös céljuk, hogy egy korszerű várost építsenek, ugyanakkor megőrizzék ezt az emberléptékű várost szépnek és barátságosnak. Felsorolta a folyamatban lévő fejlesztéseket: a Széchenyi park új közösségi térré, találkozási hellyé válását, az egykori iskolaépület felújítását, az öt intézmény geotermális energiával való ellátását, az egykori laktanya iparterületének közművesítését és az épülő kerékpárutat.

Elkezdhetjük az 1907-ben épült gyógyfürdő modernizálását és bővítését is, aminek első ütemére megkaptuk az 1,2 milliárd forintot egy egyedi kormánydöntésnek köszönhetően – folytatta a polgármester. – Az Élhető települések programban pedig 1 milliárd forintot nyertünk a Jókai lakótelep teljes korszerűsítésére és a sportcsarnok felújítására. Továbbá átalakítjuk az egykori ipartestület székházát a civil szervezeteink számára közösségi épületté.

Ennek a városnak láthatóan a folyamatos fejlődés a célja, és az itt lakók életkörülményeinek az állandó jobbá tétele, mondta egyebek között Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke a beszédében.

Bencsik Gábor újságíró, történész pedig úgy fogalmazott: nem csak 10 ezer nagyatádinak az otthona ez a város, de sokan élnek Budapesten vagy éppen New Yorkban is úgy, hogy kicsit az ő otthonuk is. Édesapjára, a Kossuth-díjas szobrászművészre emlékezve mondta, hogy két évtizedet élt Nagyatádon élete két szakaszában, és most harmadszor is hazatért. A családja nevében megköszönöm, hogy befogadják, tette hozzá.

A város napján hagyományosan elismeri Nagyatád Város Képviselő-testülete azoknak a személyeknek, szervezeteknek és közösségeknek a munkásságát, akik, ill. amelyek tevékenységükkel a város fejlődését, hírnevének növelését szolgálják.

A képviselő-testület Nagyatád Város Díszoklevele elismerésben részesítette az Acoustic Classroom zenekart (tagjai: Hujber Balázs, Máté Attila, Perák Veronika és Pfeiffer Katalin); Borovics Istvánt, a Borovill Kft. ügyvezetőjét; Horváth Lászlót, a Nagyatádi Kertbarátkör elnökét és Magyar Gábort, a Nagyatád retro oldal létrehozóját, szerkesztőjét.

Nagyatád Szolgálatáért díjat vehetett át:

Dr. Cakó Judit csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, aki több, mint két évtizede kiemelkedő szakmai tudással, empatikusan és elhivatottan látja el, gyógyítja kis betegeit. Orvosi, gyógyító munkája nyitott, segítőkész magatartása feltétlen bizalmat alakított ki a szülőkben. A kisgyerekek, a családok számíthatnak rá. Hosszú ideig Nagyatád iskola-egészségügyi feladatait is ellátta. Minden nagyatádi gyermeket vizsgált a doktornő. Elhivatott, magas szakmai színvonalú, lelkiismeretes munkája példaadó.

Mezey Mária Magdolna festőművész, akinek a Nagyatád körüli ismerős tájról, a virágcsendéletekről festett képei szépek és közel állnak hozzánk. A nagyatádiak közül sokan ismerik és szeretik festészetét. Ha valakinek birtokában van egy festménye, akkor az féltett kincse a lakásának. Tájképei, csendéletei, szentképei fontos részei Nagyatád képzőművészeti értékeinek. Az ecsetvonások mozdulatai, a színek és formák ábrázolásának képessége, a perspektívák meglátása vele született adottságok, a tehetségének megjelenítői voltak. Festészete, alkotó munkássága maradandó értékű Nagyatádon. A posztumusz adományozott díjat lánya, Szegvári Józsefné vette át.

Peti Ferenc tű. őrnagy, aki 1997 óta teljesít szolgálatot a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. Feladatát mindig az ügyfeleket segítő szemlélettel végzi. Felelősségérzete, hivatástudata és az ebből fakadó segítőkészsége kiemelkedő. Fontos feladatként kezeli az időskorúak és a gyermekek tűzvédelmi ismereteinek fejlesztését, valamint a társasházakban keletkezett tüzek megelőzését. Aktívan részt vesz tűzmegelőzést népszerűsítő rendezvényeken, szakmai versenyeken. Pontos, precíz szakhatósági munkájának is köszönhetően jelentősebb anyagi kárt okozó tűzeset nem történt az elmúlt évtizedekben a városban.

Vojkovics Gyuláné pedagógus, aki az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanítójaként neveli és tanítja; óvja, segíti és szereti a gyerekeket. Figyel rájuk, érti és érzi minden megnyilvánulásukat. Széles körű szakmai tudását, tapasztalatait felhasználva elhivatottan és eredményesen végzi pedagógusi munkáját. A lemaradót, nehezen boldogulót segíti, bíztatja; a kiválót új és új lehetőségekkel, feladatokkal ösztönzi, inspirálja. Hosszú időn át szervezte a Regősök húrján országos versmondó verseny nagyatádi rendezvényeit. Mindig több tanulót is felkészített a versmondásra, a megmérettetésen való részvételre. Tanítványai szép eredményeket értek el, és az iskolai, városi rendezvények programjában is szerepeltek. Több évtizeden át végez kiemelkedő tanítói, nevelői, pedagógusi munkát.

Nagyatád Városért kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület:

Horváth Istvánnak és Horváth Istvánnénak, az Atád Autós Motoros Iskola Kft. ügyvezetőinek a Nagyatád város gazdasági életében hosszú időn át végzett, eredményes szakmai, üzleti és vállalkozói tevékenysége, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréséül. Két és fél évtizede tanítják, oktatják a járművezetést. Náluk a segédmotortól a nehéz pótkocsis vontatmány vezetéséig minden jogosítványt meg lehet szerezni. Mindig az adott érdeklődéshez jól alkalmazkodva nyújtották szolgáltatásaikat, de képesek voltak kezdeményezéseikkel, új képzési módszereikkel, eszközeikkel, járműveikkel új igényeket ösztönözni is. Járművezető iskolájuk folyamatosan fejlődött, növekedett, térségünk meghatározó képző központjává vált. Fontos, korunk kihívásainak megfelelő, magas szakmai színvonalú, mindig megújuló tevékenységet végeznek. Mindez kitartó, következetes és céltudatos, szorgalmas munkájuk eredménye.

Bencsik István Kossuth-díjas szobrászművésznek, a Nagyatád város kulturális, művészeti életében végzett maradandó értékű tevékenysége, és korszakos szobrászművészi alkotó munkássága elismeréséül. Nagyatád határában megváltoztatta a tájat. A patak part menti lankákon, hajlatokban szobrok lettek. Szobrászok jöttek a világból Nagyatádra, és szabadon kicserélték a gondolataikat, nézeteiket, megvitatták a sorskérdéseket. Szellemiségüket, érzéseiket, kultúrájukat fából készült monumentális szobrokká alkották. Ezt a kivételes lehetőséget az 1975-ben általa alapított Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep adta meg, aminek aztán több éven át művészeti vezetője volt. Maradandó, máig élő értéket teremtett Nagyatádon.

A XX. század második fele, a kétezres évek első másfél évtizede magyar képzőművészetének meghatározó jelentőségű szobrászművésze. Maradandó és fontos művekkel gazdagította a magyar szobrászatot. Művészete alkotásain túl sok-sok tanítványa munkásságában is tovább él, egy szobrászgeneráció gondol rá Mestereként. 1982-től a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanára, majd docense, 1991-től egyetemi tanár. A Képzőművészeti Mesteriskola tanára, vetetője. A Magyar Képzőművészeti Főiskola tanáraként is tevékenykedett. Professor Emeritus címmel elismert művész. Bencsik István szobrászművészi, tanári munkásságát 1992-ben Kossuth-díjjal, 2009-ben Prima Primissima díjjal ismerték el. Tagja volt a Magyar Művészeti akadémiának.

Bencsik István fiatal éveit töltötte Nagyatádon. Szervezte a szobrász alkotótelep művészeti életét, nagyszerű, szabad szellemiségű kisplasztikai, képzőművészeti kiállításokat rendezett városunkban. Olyan képzőművészeti eseményeket teremtett, amelyek felkeltették a nagyatádiak érdeklődését, befolyásolták, alakították gondolkodásunkat. Akkori munkássága máig hatással van városunk szellemiségére. A régi szobrok, a legendák, a gondolatok és az emlékek bennünk élnek; és most is ott sétálunk a patak partján szoborparkká vált lankákon.

A posztumusz adományozott díjat fiai, Bencsik András, Bencsik Gábor és Csenkey-Bencsik Bálint Péter vették át.

Az ünnepségen az Acoustic Classroom, Vránics Ildikó és Kis Horváth Zoltán dalokkal, Hosszú Katalin, Kozics Nikolett és Zarka Nelli Virág pedig versekkel színesítették a műsort.

Megszakítás