Rendeltetési egységek számának igazolása

Tisztelt Nagyatádiak!

Magyarország Kormánya 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendeletével módosította a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletét.

Ennek alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. [259/2022. (VII. 21.) Korm. rend. 7/A. § (1) bek.]

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet E-papír alkalmazáson keresztül hivatali kapun, vagy papír alapon, postai úton (Levelezési cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.), vagy személyesen a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban (2. emelet 203. iroda) lehet benyújtani.

A gördülékeny ügyintézés érdekében a kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, melyet ide kattintva tölthet le, illetve a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal portáján személyesen vehet át.

A kitöltött formanyomtatványhoz mellékelni kérjük:

  • Az épület építésekor, átalakításakor készült alaprajzokat, amennyiben ezek nem állnak a rendelkezésére, akkor
  • a rendeltetési egységek (lakások) legalább egyszerű, kézzel készült alaprajzát, melyből az egyes helyiségek elhelyezkedése, méretei és funkciója egyértelműen megállapítható

Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának!

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás meghatározása:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A kérelemben feltüntetett adatok valódiságát a jegyző helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott fogyasztói kedvezmények igénybevételéhez használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem használható fel! A lakások számának az egyéb jogszabályokban foglaltaknak (pl. helyi építési szabályzat) ettől függetlenül meg kell felelnie! A szabálytalanul kialakított önálló rendeltetési egységek településképi kötelezési eljárást vonhatnak maguk után, függetlenül a kiadott hatósági bizonyítványtól!

Kérdés esetén kérem a 06-82/504-544 telefonszámon keressék hivatalunkat.

Nagyatád, 2022. szeptember 16.

                                                                                            dr. Kovács Ildikó
                                                                                                        jegyző

Megszakítás