Őszi lomtalanítási akció

L O M T A L A N Í T Á S

2022.

Tájékoztatjuk Nagyatád Város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül az őszi lomtalanítási akció.

A lomtalanítás időpontja:

2022. október 14. péntek, Déli városrész
2022. október 15. szombat, Északi városrész

A lomtalanítás lebonyolítására a Szolgáltató tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművet biztosít.

A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.

Közös gyűjtőedény használatára kötelezett ingatlanok (társasházi ingatlanok) lomhulladékának elszállítása szintén a fent megjelölt napokon történik. Kérjük a társasházak lakóit, hogy a társasház részére rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények – vegyes hulladékok gyűjtésére szolgáló – mellett szíveskedjenek elhelyezni lomhulladékaikat.

Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!

A Szolgáltató egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot.

A családi házas ingatlanokról háztartási mennyiségben keletkezett (maximum 3 m3) lomhulladékot szállítunk el.

A plusz lomhulladék díjmentes átvételére Cégcsoportunk lehetőséget biztosít szintén maximum 3 m3 mennyiségig kizárólag 2022. november 5. (szombat) napján az alábbi gyűjtőponton (telephelyünkön) és az alábbi nyitvatartási időben:

7500 Nagyatád, Szarvas u. 2532. hrsz. (07:30-13:00 óra között)

Lomhulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa az ingatlanra vonatkozóan a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal.

A nagyatádi hulladékudvarban (Nagyatád, Szarvas u. 2532. hrsz.) egész évben lehetőség van térítésmentesen az ép, nem kifosztott állapotú elektronikai hulladékok – TV, hűtő motorral, mikrohullámú sütő, kisrádió, számítógép, porszívó stb. – és háztartásonként 5 db személyautó gumi, elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött csomagolási hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok leadására.

A hulladékudvar kedden 7.00-13.00, míg szombaton 7.30-13.00 óra között (munkaszüneti napok kivételével) áll a lakosság rendelkezésére.

Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem használják a kihelyezett elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket, a családi házas övezetben a házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést és a hulladékudvart!

A szabálytalan közterületi hulladék kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!

Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!         

Köszönettel, az Ön Szolgáltatója:

Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.

Megszakítás