Pályázati kiírás iskola-egészségügyi körzetben iskolaorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
iskola-egészségügyi körzetben
iskolaorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására

A pályázatot meghirdető szerv:
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A meghirdetett munkahely címe:
Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium Nagyatád, Baross u. 10. szám alatti kollégiumi épületében lévő iskolaegészségügyi rendelő

A betöltendő munkakör: A Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti iskola-egészségügyi körzetben az iskolaorvosi feladatok helyettesítéssel, megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történő ellátására.

Pályázati feltételek:

 • Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 2.) NM rendelet 3. §-ában meghatározottak szerinti végzettség megléte és a diploma hiteles másolatának, szakképesítést tanúsító okiratok másolatának benyújtása,
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Büntetlen előéletet,
 • A tevékenységre pályázó orvos nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • Cselekvőképesség,
 • Egészségügyi alkalmasság orvosi munkakör betöltésére,

A pályázathoz csatolni kell:

 • Nyilatkozat magyar állampolgárságról vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról
 • Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a tevékenységre pályázó háziorvos nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat cselekvőképességről
 • A pályázó működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata
 • Foglalkozás-egészségügyi orvos igazolása a munkakör betöltésére vonatkozó egészségügyi alkalmasságról,
 • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek,
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatát a szakbizottságok, valamint a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

Pályázat benyújtása:
A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Iskolaorvosi pályázat”) postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Nagyatád Város Polgármestere, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. júniusi képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

Egyéb juttatások:

 • térítésmentes rendelőhasználat biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévő épületben

Az állás betöltésének időpontja:
2023. szeptember 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • www.nagyatad.hu honlap
 • https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni dr. Kovács Ildikó jegyzőtől Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. szám alatt, és telefonon: 06-82/504-502 számon.

Megszakítás