Tájékoztatás az 1. számú háziorvosi körzethez tartozó ellátottak részére

TÁJÉKOZTATÁS

Nagyatád Város Önkormányzata tájékoztatja az 1. számú háziorvosi körzethez tartozó ellátottakat, hogy a körzetben 2023. szeptember 1. napjától nem lesz rendelés.
Kérjük a körzetbe tartozókat, hogy háziorvosi alapellátásuk érdekében másik háziorvost keressenek fel.

Az 1. számú körzet háziorvosi feladatainak 2023. szeptember 1. napjától történő ellátására önkormányzatunk pályázatot írt ki. A pályázat benyújtásának határideje letelt, pályázatot senki nem nyújtott be, így 2023. szeptember 1. napjától önkormányzatunk nem tudja biztosítani az egészségügyi alapellátást.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a kialakult helyzet megoldása – az 1. és 4. számú háziorvosi körzet összevonása – érdekében az illetékes hatóságokat több alkalommal megkerestük, de ez idáig érdemi intézkedésre nem került sor.

A városunkban dolgozó háziorvosokat fentiekről értesítettük és kértük, hogy 2023. szeptember 1. napjától a hozzájuk forduló, ez idáig az 1. körzetben ellátott betegek ellátását szíveskedjenek biztosítani.

Ormai István
polgármester

Megszakítás