Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2023/2024 tanév II. félévi pályázati felhívása

A Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma a 2023/2024. tanév II. félévére pályázatot hirdet azoknak a nappali tagozatos, első diplomájuk megszerzéséért tanuló nagyatádi egyetemi és főiskolai hallgatók részére, akiknek továbbtanulása szociális helyzetük miatt akadályoztatott.

A pályázathoz csatolni kell a 2023/2024. tanév I. félévi tanulmányi eredményről szóló igazolást, vagy leckekönyv fénymásolatát, a hallgatói jogviszony igazolását, valamint a család egy főre jutó jövedelmének igazolását, a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatványon.

Pályázati űrlap és a jövedelemigazolás nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal portáján vehető át, vagy Nagyatád Város Honlapjáról letölthető (www.nagyatad.hu).

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ a 82/504-512-es telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.március 11. (hétfő)

Mesterné Subicz Erika
a Kuratórium elnöke

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap
Jövedelemigazolás

Megszakítás