Tájékoztató – „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért”

T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Nagyatádiak!

„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mottóval az Energiaügyi Minisztérium hulladékgyűjtő akciót szervez.

Nagyatád Város Önkormányzata csatlakozik Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akciójához. Felkérem a Tisztelt Nagyatádiakat, hogy közös összefogással tegyük még tisztábbá városunkat. Az akció nyitott, minden segítő kézre számítunk.

Az összegyűjtött hulladékot a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. a hulladéklerakóba elszállítja.

A hulladékgyűjtés helyszínei: Zagrada-dűlő és környéke
                                                     Parkerdő
                                                     Rinya patak partja
                                                     Munkácsi u. déli oldal
                                                     Régi vasúti pálya nyomvonala

Akció ideje: 2024. április 28. 10:00 órától 12:00 óráig

Találkozási hely: Zagrada-dűlő

A hulladékszedéshez kesztyűt és hulladékgyűjtő zsákot biztosítunk. Megjelenés az évszaknak megfelelő ruházatban, hosszúnadrág és zárt, vízhatlan cipő viselete ajánlott.

A „TeSzedd! Összefogás a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtő akcióban minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Ugyanakkor a szervezők mindent megtesznek az akció biztonságos lebonyolítása, elvégzése érdekében.További információ a 82/504-542 telefonszámon kapható.

Tisztelettel:


Ormai István                                 
polgármester                                

„TeSzedd Összefogás a tiszta Nagyatádért”

Megszakítás