A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és a jelen tükrében

Pályázat címe: „A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és a jelen tükrében”
Pályázat azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02192
Kedvezményezett: Nagyatád Város Önkormányzata
Megvalósítás időtartama: 2021. szeptember 1 – 2022. június 30.
A projekt összköltsége: 7.000.000,- Ft
A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt kertében megvalósuló tevékenységek:

Nagyatád Város Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a helyi hagyományok, a természeti, kulturális és történelmi értékek megőrzését, fejlesztését, valamint ezen tevékenyégei által a nagyatádiak identitástudatának erősítését, mely által hozzájárul egy összetartóbb, tudatosabb, a település jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség helyben maradásához.

A településen a helyi hagyományok, természeti, kulturális és történelmi értékek közös gondozása, bemutatása és a köréjük épülő programok elősegítik a helyi közösségek kialakulását, illetve megerősödését, hosszú távon a közösségek összetartó erejének növelését, valamint a civil aktivitás fokozódását. Ezen célok elérésének érdekében Nagyatád Város Önkormányzata jelen tervezett projekt keretében egy várostörténeti kiadvány kidolgozását valósítja meg.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

  • A „Nagyatád képeskönyv – A megújulás városa” kiadvány összeállítása, szerkesztése, kiadása
  • „Nagyatád képeskönyv – A megújulás városa” kiadvány ünnepélyes bemutatója
  • A „Nagyatád képeskönyv – A megújulás városa” kiadványban szereplő helyszíneket, értékeket bemutató séta
  • Online várostörténeti kérdőív kidolgozása, értéklelése

A projekt keretében tervezett kiadvány összeállítása, szerkesztése, kiadása:

A projekt megvalósítása során kidolgozásra, kiadásra kerülő „Nagyatád képeskönyv – A megújulás városa” című kiadvány egy hiánypótló mű Nagyatád város tekintetében. Azért hiánypótló, mert nincs a városban egyetlen olyan összefoglaló dokumentum, amely ilyen formában bemutatná a város természeti környezetének szépségeit, egyediségét, jellegzetességeit, a vallási, egyházi épületeket, építményeket, a régi épületeket, házakat, közterületi jeleket, építményeket, emlékműveket, szobrokat, az észrevétlen, de mégis fontos, választott kedvenceket, az attraktív, kultikus helyeket, a fürdőket, a relikviákat, a jeles eseményeket, a művészeti alkotásokat, a belső terek értékeit, a közösségi eseményeket, kulturális rendezvényeket, az ünnepeket, a versenysportot, a szabadidősportot és a nagyatádi sportolókat, Nagyatádot a mindennapokban, a nagyatádi embereket, a rendezett sorokat és végül, de nem utolsó sorban a megújulás városát, Nagyatádot, ahogy életre kel, virágzik, zöldell, bebarnul. A projekt keretében kidolgozásra kerülő kiadvány nem más, mint egy emlékalbum, amelynek fotói és történetei új és más perspektívában mutatják be Nagyatád értékeit a nagyatádi lakosoknak és az érdeklődő közönségnek.
A projekt keretében a vonatkozó akadálymentesítés megvalósul, miáltal az elkészült kiadvány elektronikus példánya Nagyatád akadálymentes honlapján megosztásra kerül. Ezáltal a fejlesztés eredménye diszkrimináció mentesen, bárki számára hozzáférhető lesz.

Az kidolgozásra kerülő album terjedelme 252 oldal, mérete 270X230 mm.

A „Nagyatád képeskönyv – A megújulás városa” kiadvány bemutatója:
A megjelenő „Nagyatád képeskönyv – A megújulás városa” című kiadványt egy bemutató alkalmával ismerheti meg a város lakossága és az érdeklődő közönség.

Séta:
Az elkészítésre, kiadásra kerülő „Nagyatád képeskönyv – A megújulás városa” című kiadványban szereplő történeti, kulturális értékeket, helyszíneket, épületeket felkészült vezető segítségével az adott helyen ismerhetik meg az érdeklődők. Bejárhatnak olyan helyeket, amelyek egyébként nem látogathatóak, a nyilvánosság elől elzártak. Az adott tér, helyszín, a közösségi együttlét pedig segíti az emlékezést, gyakran a közös emlékidézést.

Online várostörténeti kérdőív:
A projekt megvalósítása során a város akadálymentesített honlapján egy online várostörténeti kérdőíves teszt kerül kidolgozásra, amelyet helyesen kitöltők között 50 példány kerül kiosztásra.

Megszakítás