Behajtási engedély iránti kérelem

A város területén súlykorlátozással védett és egyéb behajtási engedéllyel szabályozott övezetekbe történő behajtás engedélyhez kötött. Ideiglenes behajtási engedélyt a „Behajtani tilos”, illetve a súlykorlátozással védett utcákra, míg a hosszútávú behajtási engedélyt a KRESZ táblával védett területekre kerülnek kiadásra. Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, intézmények részére.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Polgármestere.

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző: közlekedési- és vízügyi ügyintéző (telefon: 82/504-542)

Az ügyfélfogadás rendje:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Kérelmező
A Nagyatád város közigazgatási területén a behajtással érintett jármű tulajdonosa vagy üzembentartója.

Az eljárás kérelemre indul.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés eljárási díja: Illetékmentes.

Kérelem benyújtásához szükséges iratok
Kötelező:

  • Kérelem nyomtatvány.
  • A jármű forgalmi engedélyének másolata.

Engedély kérelem típusától függő:

  • Lakossági behajtási engedély esetén a kérelmező lakcímkártya másolata.
  • Nyilatkozat az ingatlan tulajdonosától, ha a kérelmező bérlő, és nincs arra a címre bejelentkezve.
  • Gazdasági társaság kérelmező vagy ingatlan tulajdonos esetén, aláírási címpéldány másolata.
  • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás.
  • Amennyiben a jármű cégautó akkor engedély a cégtől.

Kapcsolódó jogszabályok
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Nyomtatványok

Behajtási engedély iránti kérelem

Megszakítás