Közterületek használata

Nagyatád város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában, és nem önkormányzati tulajdonban álló, de az önkormányzat részére hasznosításra átadott, közterületnek minősülő területek használata. A közterület-használati engedély iránti eljárás önkormányzati hatósági ügy, amely kérelemre indul és polgármesteri hatáskörben, határozatban adható ki.

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen: Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-a felsorolása szerint.
Nem kell közterület használati engedély: Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. §(2) pontja felsorolása szerint.
Nem adható ki közterület-használati engedély, egyben tilos a közterület-használat: Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a felsorolása szerint.
Közterület használati módok, díjak: Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. melléklete felsorolása szerint.

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda
Címe: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Ügyintézők: Gresa János, Friedrich Norbert (82/504.582, 30/9560914, 30/6324390)

Igénylő:
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki a rendeletben foglaltak szerint közterületet használ.

Ügyintézési határidő: 8 nap, hiánypótlás esetén 60 nap

Ügyintézés díja: illetékmentes

Szükséges iratok:
Kérelem csak a rendelet mellékletében előírt formanyomtatványon, az azon szereplő iratok meglétében, a közterület tervezett használatát megelőző legfeljebb 60 nappal, de legalább 8 nappal előtte adható be. Természetes személy személyesen, postai úton, e-mailben, e-papíron, gazdálkodó szervezet csak e-papíron nyújthatja be kérelmét.

Kapcsolódó jogszabályok:
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.
Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Nyomtatványok:
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete.

Közterület-használati engedély kérelem

Tájékoztatás a kérelem elektronikus úton történő benyújtásáról

Megszakítás