Vízjogi létesítési engedélyezés

Tájékoztató a jegyzői (helyi vízgazdálkodási hatóság) hatáskörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásáról

Általános Információk:

A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

1.         A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet

2.         A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ

3.         A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

4.         A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre

5.         A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé

6.         A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül

7.         A kérelmező magánszemély

Amennyiben a felsorolt feltételek maradéktalanul nem teljesülnek, a kút engedélyezési eljárásának kérelmét a területileg illetékes vízügyi hatóság, (Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7630 Pécs, Engel János József u. 1.) kell benyújtani.

Nagyatád vízbázisvédelmi területe

A vízbázis-védelmi területet érintő ingatlanok helyrajzi szám listája letölthető a következő linken keresztül: vízbázis-védelmi területen belül található ingatlanok_(EXCEL)

továbbá megtekinthető Nagyatád Város belterület-szabályozási térképén: Nagyatád belterületszabályozási térkép

Vízjogi létesítési engedélyezés:

A kérelem tartalmi követelményei (letölthető nyomtatvány a lap alján):

  • A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított tervdokumentáció
  • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves mennyisége nem fogja meghaladni az 500 m³-t
  • Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdése szerinti szakember is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

A vízjogi létesítési engedély kiadását követően az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az eljárás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján illetékmentes, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik.

Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését is szolgálja, az engedélyezési eljárásban szakhatóságként a vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala működik közre.

Az ügyinézéssel kapcsolatos adatok:

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Jegyzője

Kérelmező: A Nagyatád város közigazgatási területén ingatlannal rendelkező magánszemély

A kérelem benyújtásának módja: elektronikusan vagy postai úton, valamint személyesen a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.).

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezésének napjától számított 60 nap.

Eljárási díj: Illetékmentes (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda

Ügyintéző: közlekedési- és vízügyi ügyintéző (telefon: 82/504-542)

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő: 8:00-16:00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8:00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8:00-12:00

Vonatkozó jogszabályok:

– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
– a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
– a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet,
– a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
– a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet,
– a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet,
– a vízügyi biztonsági szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet.

DOKUMENTUMOK: Vízjogi létesítési kérelem formanyomtatvány

Megszakítás