Polgári védelmi ügyek

Magyarország Alaptörvényének XXXI. cikk (5) bekezdése alapján magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő.
A törvény négy fő polgárvédelmi kötelezettséget ír elő, melynek tartalmi elemei a következők:

  • adatszolgáltatási kötelezettség,
  • bejelentési kötelezettség,
  • megjelenési kötelezettség,
  • polgári védelmi szolgálat.

A polgárvédelmi szervezetbe beosztott állampolgárok adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét, mentességi kérelmét írásban kell teljesíteni a helyi önkormányzat felé.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Polgármestere

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda

Címe: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Ügyintéző: Gresa János (82/504-582, 30/9560914)

Igénylő: Polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek.

Ügyintézési határidő: 8 nap, hiánypótlás esetén 60 nap

Ügyintézés díja: illetékmentes

Jogorvoslat: Fellebbezés a Helyi Védelmi Bizottság Elnökéhez.

Szükséges iratok:
A kérelem, bejelentés benyújtása írásban. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szükséges személyes adatokat, foglalkozást, szakképzettséget, illetve ezek változását. A kérelemnek a kérelmező adatait, mentesség okát. A kérelem, adatváltozási bejelentés benyújtható postai úton, e-mailben, e-papíron.

Kapcsolódó jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk. (5) bek.
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
Katasztrófák elleni védekezésről szóló 62/2011. (XII. 29.) BM. rendelet.

Megszakítás