Településképi véleményezési és bejelentési eljárás

Településképi véleményezési eljárás

A településkép védelme érdekében a tulajdonos, beruházó, vagy a tervező (továbbiakban együtt: építtető) kérelmére a polgármester a főépítész szakmai irányításával településképi véleményezési eljárást folytat le. A kérelmet a városi főépítészhez kell benyújtani a településképi követelményeket szabályozó kormányrendeletben rögzítettek szerint.
A véleményezési eljárás során a polgármester bekéri a főépítész szakmai álláspontját, és az alapján a benyújtott tervet megvalósításra javasolja, vagy nem javasolja. Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményben nem javasolta. A polgármester véleménye ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az legfeljebb az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés keretében vitatható.
Az építésügyi hatósági eljárás során figyelembe kell venni a főépítészi véleményen alapuló, Nagyatád építészeti arculatának megőrzését célzó, azt színvonalasan javító, a településképi illeszkedést kiemelten figyelembe vevő polgármesteri véleményt. A településképi véleményezés jogintézménye erősíteni kívánja az önkormányzat érdekeit az építéshatósági eljárások során. Az önkormányzati érdekeket és célokat a Képviselő-testület által elfogadott településfejlesztési koncepciók, stratégiák tartalmazzák.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építési engedélyezési eljárást megelőzően
a) a 8. mellékletben lehatárolt városközpont területén minden esetben
b) a város többi részén akkor, ha az épület, építmény
ba) 1000-5000m2 összes szintterületű kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű
bb) 500-1500m2 összes szintterületű egyéb rendeltetésű
bc) négy önálló rendeltetési egységet meghaladó nagyságú
be) helyi védelem alatt áll

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási
Iroda
Címe: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Ügyintézők: Borongics Beáta (82/504-544),

Igénylő
Az a beruházó, aki az önkormányzat közigazgatási területén építeni szándékozik.

Ügyintézési határidő: 15 nap
Ügyintézés díja: illetékmentes

Szükséges iratok

A kérelem benyújtható az előírt formanyomtatványon, mellékelni kérjük hozzá az alább felsorolt építészeti–műszaki dokumentációt:

 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • alaprajz(ok)
 • homlokzat (ok)
 • utcaképi vázlat, színterv, látványterv
 • rendeltetés meghatározása
 • fényképfelvétel(ek)

Kapcsolódó jogszabályok

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 22/2018. (XII. 14.) rendelete.

Nyomtatványok

Településképi véleményezési kérelem


Településképi bejelentési eljárás

A településkép védelme érdekében a tulajdonos, beruházó, vagy a tervező (továbbiakban együtt: építtető) kérelmére a polgármester a főépítész szakmai irányításával településképi bejelentési eljárást folytat le. A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a településképi követelményeket szabályozó kormányrendeletben rögzítettek szerint.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a) reklámhordozók és reklámok elhelyezése, felújítása, megváltoztatása
b) utasváró, kioszk elhelyezése
c) a 8. mellékletben lehatárolt városközpont területén építmények homlokzati átalakítása, színezése, festése
d) a 8. mellékletben lehatárolt városközpont területén üzletportálok teljes, reklám jellegű matricázása, fóliázása
e) a 8. mellékletben lehatárolt városközponton kívüli területeken 5 m épületmagasságot meghaladó építmények homlokzati átalakítása, színezése, festése
f) építmény rendeltetésének módosítása és rendeltetési egysége számának megváltoztatása esetén.

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási
Iroda
Címe: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Ügyintézők: Borongics Beáta (82/504-544),

Igénylő
Az a beruházó, aki az önkormányzat közigazgatási területén építeni szándékozik.

Ügyintézési határidő: 15 nap
Ügyintézés díja: illetékmentes

Szükséges iratok

A kérelem benyújtható az előírt formanyomtatványon, mellékelni kérjük hozzá az alább felsorolt építészeti–műszaki dokumentációt:

 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • alaprajz(ok)
 • homlokzat (ok)
 • utcaképi vázlat, színterv, látványterv
 • rendeltetés meghatározása
 • fényképfelvétel(ek)

Kapcsolódó jogszabályok

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 22/2018. (XII. 14.) rendelete.

Nyomtatványok

Településképi bejelentési kérelem

Megszakítás