Nagyatádi Települési Értéktár Bizottság

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozta a Nagyatádi Települési Értéktár Bizottságot, amely szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza az értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba, illetve javaslatot tesz a Magyar Értéktárba történő felvételre.

A bizottság elnöke:Dr. Gara István

A bizottság tagjai:Bácsainé Kiniarcz Judit
                              Dán József
                              Hauptman Gyöngyi
                              Dr. Ludas László
                              Magyar Judit
                              Nagyné Gyánó Ágota

A bizottság a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) kormányrendeletben megfogalmazottak szerint valamint a képviselő-testület által jóváhagyott „A Nagyatádi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata” alapján végzi munkáját.

A Nagyatád területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki, a 114/2013. (IV. 16.) számú korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatvány alapján írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában. A javaslatnak tartalmazni kell: a javaslattevő adatait az értéktárban felvételre javasolt nemzeti érték adatait az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját a nemzeti érték kritériumainak való megfelelést valószínűsíthető dokumentumokat, valamint a szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. Várjuk javaslataikat a helyi nemzeti értékek nagyatádi értéktárba történő felvételéhez, illetve felterjesztéséhez.

Nagyatád Város
Önkormányzata

A Nagyatádi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata

114/2013. (IV. 16.) számú korm. rendelet 1. számú melléklete

Megszakítás