Nagyatádi Helyi Választási Bizottság

Tagjai és póttagjai

  • Kiss Lajos bizottsági elnök
  • Farkas Zoltán Imréné bizottsági elnökhelyettes
  • Szabolcs Ferencné bizottsági tag
  • Molnár Gyula Miklósné bizottsági póttag
  • Németh Ágota bizottsági póttag

Elérhetőség

  • 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
  • tel: 82/504-500
  • fax: 82/504-555
  • e-mail: hvi@nagyatad.hu

Ülések várható időpontjai és részletes napirendjei


Ülésekről készült jegyzőkönyvek


Határozatok

Megszakítás