Nagyatádi Óvodák

Nagyatád város Önkormányzata óvodáit 2000. évtől Egyesített Óvodai szervezetben működteti. A település szerkezetéből adódóan minden településrészen működik óvoda, a szolgáltatást igénylőkhöz igazodva. Az Egyesített Óvoda hat telephelyen, – amely hat épületben- látja el a gyerekeket.

Az Egyesített Óvoda programjában sajátos arculatként jelent meg a Csillagszem Óvoda Mozgásprogramja, a Napsugár Óvoda Erdei Óvoda programja és a Százszorszép Óvoda Környezetbarát nevelési programja. Óvodáinkban, szép környezetben, családias légkörben, szakmai elhivatottsággal nevelik ma is a gyerekeket.

Óvodai telephelyeink, az egységes szemlélet kialakítása mellett, megtartották sajátos arculatukat, hagyományaikat. Minden óvodánk a szülőkkel, gyerekekkel együtt választotta a kisgyermekekhez közelálló nevét és jelképét. Azóta is kedves hagyomány a névadó hetének megünneplése, színesebbé varázslása. A Nagyatádi Óvodákban folyó munka elismert a városban és a város környékén is. Sok szülő választja gyermekének azt a telephelyet, ahova ő maga is járt. Az elköltözők továbbra is a megszokott, kedvelt környezetbe, a jól ismert és megszeretett óvónőkhöz viszik gyermekeiket.


Nagyatádi Óvodák központ

Nagyatád, Rozsnyói utca 2/A
0630/205-1449
ovikozpont.nagyatad@gmail.com


Csillagszem Óvoda

Nagyatád, Aradi u. 1.
0682/351-248
csillagszem.nagyatad@gmail.com

A Csillagszem Óvoda a város szívében épült 1964-ben, 4 csoportos, régi típusú épület. A csoportszobák tágasak, világosak. Az épület teljes felújításra került 2020-ban. Csoportszobáink modern berendezése, óvodásaink sokoldalú, játékos fejlesztését szolgálja. Az udvar tágas alapterületű, ahol fás, füves, betonos terület egyaránt megtalálható. Sajátos arculatként kiemelten kezelt, mozgásprogramnak megvalósítását jól szolgálja a műanyag borítású sportpálya. Udvarunk fajáték készlete folyamatosan bővül.

Óvodánkban három azonos életkorú és egy vegyes életkorú gyermekeket befogadó csoportban zajlik a színes, játékos tevékenységekre és sokoldalú tapasztalatszerzésre alapuló nevelésünk.

Kedves hagyományunk szeptemberben, amikor óvodánk névadásának évfordulóját ünnepeljük, CSILLAGSZEM napot tartunk, ahol az új kiscsoportosokat Csillagszemmé avatjuk. A tavaszi időszakban pedig Csillagszem túrával ünnepeljük a Föld napját.

Azt a tényt, hogy a mozgás a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája számunkra minden mozgás élmény- és örömforrás, óvodai életünk megszervezésénél ezt kiemelten kezeljük.
Óvodánk sajátos arculataként valósul meg mozgásprogramunk.

  • Természetes, szabad, spontán mozgás a csoportszobában és az udvari mozgások során.
  • Szervezett, képességfejlesztő mozgásos játékok: ügyességi játékok, ritmikus mozgás, zenés mozgás, labdás játékok.
  • Testi deformitások megelőzése.

Elismerjük a családok elsődlegességét- a gyermek neveléséért a család a felelős, óvodai nevelésünk során elsősorban a családi nevelés kiegészítésére vállalkozunk.


Gyöngyvirág Óvoda

Nagyatád, Árpád u.16.
0682/351-801
gyongyvirag.nagyatad@gmail.com

Óvodánk sajátos környezeti adottságú, lakótelepi intézmény. Nagyatádon egy szép természeti környezet- a Rinya patak, a Csónakázó tó, a Parkerdő, a Faszobrász Alkotótelep, a Széchenyi park és a színességében kissé sivár lakótelepi házak között található.

Az épületünk 32 éve 4 csoporttal, 96 férőhellyel nyújt kényelmes életteret az ide járó gyermekeknek. Az intézmény teljes felújításon esett át 2020-ban. Szülők, gyermekek, dolgozók szavazták meg a Gyöngyvirág nevet. A négy vegyes csoport a Katicabogár, a Futrinka, a Pillangó, és a Méhecske nevet vette fel.

A többfunkciós csoportszobáinkat a szabad játékra, változatos tevékenységre tettük alkalmassá. Megfelelő szervezéssel kerüljük el a zsúfoltságot, ezzel biztosítva a zavartalan tevékenykedést. Szobáink, öltözőink, mosdóink, színharmóniája, levegője, tisztasága a megfelelő számú eszközök biztosítják a gyermekek komfortérzetének a kialakulását.
Tornaszobával és egy tágas óvodakerttel is büszkélkedhetünk, amelyek jó feltételét adják a mozgásfejlesztésnek-törekvésünk, hogy a jövőben ezen még célszerűbben szolgálják a gyermekek igényeit.

A dolgozók és a szülők összefogásának, pályázatok eredményének köszönhetően folyamatosan bővülnek, cserélődnek felszeléseink, eszközeink. Óvodánk a családi nevelést kiegészítve, a változatos tevékenységeivel a szocializáció színtere. A gyermekek az érzelmekre épülő kapcsolatrendszeren keresztül gyakorolják és tanulják meg az együttélés elemi szokásait, szabályait. Pedagógiai kultúránk megújulását jelentette a Kompetencia alapú programcsomag tesztelése, majd bevezetése. Az eddigi gyakorlatunk értékeit megőrizve beépítettük a Helyi Pedagógiai Programunkba.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél több tapasztalathoz jussanak, élményeket élhessenek át, természetes kíváncsiságukat kielégítsék. Gyermekeink megkapják annak lehetőségét, hogy a játékokon, a művészeten, az alkotómunkán, saját tevékenységükön keresztül szerezhessék, meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Kedves hagyományaink közé tartozik az Alma nap, az őszi családi nap és a Gyöngyvirághét.


Hétpettyes Óvoda

Nagyatád, Honvéd u.76.
0682/352-075
hetpettyes.nagyatad@gmail.com

Óvodánk a Henészi városrészben, természet közeli környezetben található, így lehetőségünk van a Rinya parton és a szomszédos kis erdőben sétálni, kirándulni és megfigyeléseken alapuló tapasztalatokat gyűjteni. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy megvalósítsuk óvodánkban a kompetenciaalapú nevelést.

Családias, otthonos környezetben, egy vegyes csoportban várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. Nagy csoportszobánk lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek kis kuckókban, nyugodt légkörben, elmélyülten játszhassanak egymás zavarása nélkül. A különálló csoportszobánk helyet ad a fejlesztő foglakozásoknak, étkezésnek. Változatos mozgáslehetőségre ad alkalmat a tágas, árnyas udvarunk.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek barátságos légkörben, érzelmi biztonságban nevelődjenek, mert valljuk, hogy érzelmi stabilitás az értelmi fejlődés alapja. Sok érdekes közösségi programot szervezünk, melyen szülők, gyerekek és a városrész lakói szép számmal vesznek részt. Ezzel is erősítjük az óvoda és a családok közötti jó kapcsolatot.

Hagyomány óvodánkban a családokkal közös délután szervezése, mely szalonnasütéssel zárul és mindig vidám hangulatban zajlik.


Napsugár Óvoda

Nagyatád, Alkotmány u. 15.
0682/351-036
napsugar15.nagyatad@gmail.com

Óvodánk az északnyugati városrész családi házas zöldövezetes részén épült. Célunk a családok nevelőmunkáját folytatni, kiegészíteni, hogy test- lelki egészséget biztosító légkörben a gyerekek személyisége legkedvezőbben alakuljon. Tesszük mindezt a családhoz legjobban hasonlító vegyes életkorú csoportjainkban.

Csoportszobáink, a tágas udvar, tornaszoba lehetőséget biztosít a szabad, gondtalan játékra, mozgásra.
Az évszak adta lehetőséget kihasználjuk, megismertetjük óvodásainkat a szűkebb, tágabb környezetükkel: Kiserdő, Rinya patak, Vidrapark, lovagolni járunk, több napot töltünk a sziágyi erdei óvodában, a Mocz tanya, rendszeres látogatói lettünk. Büszkén viseljük a Zöld óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. A tanuszoda jó alkalmat teremtett arra, hogy a nagycsoportosok megtanulhassák az úszás alapjait. A zeneóvoda mellett a néptánccal is ismerkedhetnek nálunk a gyerekek. Logopédus, gyógypedagógus segíti munkánkat.

A szülőkkel-szülőknek sok színes programot szervezünk, mert közös érdekünk, hogy gyermekeik jól érezzék magukat nálunk, a szülők nyugodt szívvel tudjanak menni, dolgozni. Évtizedes kapcsolatunk van az Idősek Otthonával ahova évi két alkalommal, látogatást teszünk, műsorral, ajándékkal kedveskedünk nekik. Munkatársaink azon fáradoznak, hogy az új kihívásoknak megfelelni tudó gyermekek kerüljenek ki a Napsugár Óvodából.

Hagyományaink: szüreti mulatság, szilva lekvár főzés, Napsugárrá avatás, kelepelő hét, Napsugár hét, Apák napja.


Nyitnikék Óvoda

Nagyatád, Rozsnyói u. 2/a
0630/205-1449
nyitnikek1.nagyatad@gmail.com

Óvodánk családi házak környezetében, az utca porától, zajától távol, védett helyen található, két vegyes életkorú csoporttal működik. Közvetlen szomszédságában a Mentőállomás van. Az épület 2020-ban teljes felújításre került. A gyerekekkel együtt örülünk a hatalmas, zöldövezettel körülvett játszóudvarnak, és az udvaron található gyümölcsfáknak, diófának, mogyorónak. Mivel nyugodt környezetben élünk, sok madár fészkel az udvarunkon, a gyerekek közvetlenül szemlélhetik az életüket. Kettő fedett teraszunk és az udvari mosdók lehetőséget adnak arra, hogy tavasztól őszig a nap nagy részét a szabadban tölthessék a gyerekek. Az új színes bútorokkal berendezett csoportszobáink barátságosak, a kisgyermekek igényeihez alkalmazkodnak, mindegyikhez külön étkezőhelyiség tartozik.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szeressék meg óvodánkat, a gyermekközösséget ezért a kicsik befogadásánál minden kisgyermek egyéni adottságait vesszük figyelembe a szülők igényeivel. Célunk az, hogy a gyermekek érdeklődésére, aktivitására építve életkoruknak megfelelő tapasztalatokat szerezzenek az őket körülvevő szűkebb- tágabb környezetükről. Kíváncsiságuk, kereső-kutató tevékenységük, a felfedezés öröme élményt jelent a számukra.

A szülőkkel az őszinte nevelőpartneri viszony kialakulását elsődlegesnek tartjuk, hiszen közös érdekünk, hogy gyerek jól érezze magát az óvodánkban, fejlődjön és a család is biztonságban, tudja a mindennapokban. A napi fejlesztésen túl lehetőség van egy jól felszerelt tornaszoba használatára és a számítógéppel való ismerkedésre. Heti rendszerességgel logopédiai foglalkozás, zeneóvodai foglalkozás, a nagyoknak a néptánc alapjaival való ismerkedés biztosított. A hagyományokhoz, évszakhoz kapcsolódó programokat megtartjuk, sokat kirándulunk.


Százszorszép Óvoda

Nagyatád, Rákóczi u.41.
0682/351-850
szazszorszep.nagyatad@gmail.com

Százszorszép Óvodánk a bodvicai városrész központi helyén, nyugodt, csendes, családi házas övezetében található. A város legrégibb, de 2008-ban felújított-átalakított, óvodája ideális körülményekkel várja a gyermekeket. Büszkeségünk a díszudvar, ahol sokféle növény, árnyat adó pergola, sziklakert, műanyag borítású udvarrész, a virágoskert mellett hangulatos szemet gyönyörködtető színfolt a kerti-tó, és a Madarak című alkotás. Tiszta levegőjű élő sövénnyel körülvett füves játszóudvarunk többféle tevékenység végzésére alkalma: kerti munka, vizsgálódás, kísérlet, gyermekek mozgásigényének a kielégítése. Elnyertük a Zöld Óvoda megtisztelő címet. Az óvoda épületében is barátságos kellemes-esztétikus környezet fogadja a hozzánk érkezőket. Ideális körülmények, foglalkoztató-játszó csoport, étkező biztosítja a folyamatos-nyugodt tevékenységek végzését. A jól felszerelt tornaszobában hatékony mozgásfejlesztésre nyílik lehetőség, a gyermekek nagy örömére.

Célunk barátságos, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai élet megteremtése, amelyben a gyermek fő tevékenysége a játék kibontakozhat, ahol megbecsülés, szeretet övezi a gyermeket, aki kiegyensúlyozottá, önállóvá válik. A családokkal való jó kapcsolatunkat igyekszünk megtartani, szorosabbra fűzni az anyás beszoktatással az új módszerű, színes, érdekes szülői értekezletekkel, fogadó órákkal, családlátogatásokkal, közös családi játszóházakkal, ünnepekkel. Óvodánkban a Szülői Szervezet jól működik.

Jó a kapcsolatunk az Idősek Otthonával, minden évben karácsonyi műsorral köszöntjük őket. A mellettünk működő könyvtár remek alkalmat ad érdekes programok szervezésére a könyvekkel való ismerkedésen túl. Heti egy alkalommal logopédus foglalkozik beszédhibás gyermekeinkkel. A tanuszodában lehetőséget kapunk arra, hogy óvodásaink úszásoktatásban részesüljenek. Kis nevelőközösségünk egységes szemléletmóddal rendelkezik. Fontosnak tartjuk, hogy viselkedésmintánkkal a következő emberi értékeket közvetítsük: Nyitottság, segítőkészség, empátia, másság elfogadása, tiszteletben tartása a szeretet gazdag, változatos megnyilvánulási formái.

Célunk, hogy a gyermekek úgy éljék meg az óvodás éveket, hogy felnőtt korig elkísérő élményeket, ismereteket, tapasztalatokat, kedves emlékeket kapjanak, és eközben felkészüljenek az iskolára.


Megszakítás