Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

Pályázat címe: „Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon”
Pályázat azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00841
Kedvezményezett: Nagyatád Város Önkormányzata
Megvalósítás időtartama: 2021. szeptember 10 – 2022. október 31.
A projekt összköltsége: 40.001.667,- Ft
A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt kertében megvalósuló tevékenységek:

Nagyatád Város Önkormányzata egy helyi védelem alatt álló, eredetileg lakóépületnek épült, jelenleg irodai funkciókat betöltő épület rekonstrukcióját, átalakítását, korszerűsítését tervezi, mely fejlesztés által egy mindenki számára könnyen elérhető, multi-funkciós, több szerveződést befogadni képes központi közösségi tér jön létre.
A projekt keretében az új közösségi szolgáltatások feltételeinek biztosítása érdekében a közösségi funkciók ellátását segítő eszközök beszerzése is megvalósul a fejlesztéssel érintett épület rekonstrukciója során kialakításra kerülő új közösségi terek, helyiségek bútorokkal, berendezési tárgyakkal való berendezése és a célcsoport helyi közösségek tevékenységeihez szükséges technikai feltételeket biztosító informatikai eszközök, valamint a közösségi programok megvalósításához, a szabadidős tevékenységek eltöltéséhez szükséges műszaki eszközök beszerzése által.

A projekt előkészítése során több civil szervezet fogalmazta meg igényét arra vonatkozóan, hogy tevékenységük keretében gyakran kerülnek megrendezésre gasztronómiai programelemeket tartalmazó rendezvények. Ezen igény kielégítésére kerül megújításra a fejlesztéssel érintett épületben található konyha.

Az épület északi oldalán található udvaron kültéri programok megvalósítására alkalmas füves, zöld terület található, ahol a terület árnyékolásának biztosítására egy napvitorla és tartozékainak, valamint a kültéri pihenésre egy időjárásálló, hat személyes műrattan kertibútor garnitúra kerül beszerzésre.

A közösségi házba kerékpárral érkezők részére egy darab, 6 férőhelyes kerékpártároló kerül beszerzésre.

A fejlesztés során megvalósítani tervezett műszaki tartalom:

 • a meglévő járda új térkő burkolattal történő felújítása
 • társadalmi és civil szociális szolgáltató non-profit szervezetek befogadására alkalmas terek kialakítása, fejlesztése: 129,77 m2
 • vizesblokkok felújítása, akadálymentes illemhely kialakítása
 • az épület infokommunikációs akadálymentesítése
 • 1 db akadálymentes parkoló kialakítása
 • az épület padlóburkolatainak cseréje
 • a szélfogó nyílászáróinak és fedésének cseréje
 • ereszcsatorna cseréje
 • az épület külső vakolásának javítása és festése, illetve a belső terek festése
 • a homlokzati nyílászárók eredetivel megegyező kivitelben történő cseréje
 • a belső nyílászárók és a klubtermek közötti paraván fal felújítása, továbbá a klubtermek közti ajtó cseréje
 • kondenzációs gázkazános fűtési rendszer kiépítése, lapradiátoros hőleadókkal helyiségenként
 • gázelzáró csap áthelyezése
 • az ivóvízhálózat szükséges mértékben történő átalakítása
 • a szennyvízvezeték szükséges mértékben történő átalakítása
 • légkábelről történő villamos energiaellátás átváltása földkábelre
  A fejlesztéssel érintett épület rekonstrukciója során rehabilitációs szakmérnök javaslata alapján a projekt keretében költségarányos akadálymentesítés valósul meg a vizes helyiségek, valamint az épület teljes körű infokommunikációs akadálymentesítése által.
Megszakítás