Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeírási adatlapot kitölteni, és az adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az ebösszeírási adatlap 2022. július 4. napjától átvehető a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal (Nagyatád, Baross G. u. 9.) portáján, és letölthető Nagyatád Város honlapjáról (www.nagyatad.hu – Ügyintézés – Hatósági Iroda – Földművelésüggyel és állategészségüggyel kapcsolatos ügyek – Állattartással, ebtartással kapcsolatos ügyek – Ebösszeírási adatlap)

Az adatlapot 2022. augusztus 5. napjáig kell a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal részére megküldeni.

Az adatlapot el lehet juttatni papír alapon a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal portájának előterében lévő gyűjtőládába helyezéssel, postai úton a 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. szám postacímre vagy elektronikus úton az E- Önkormányzat Portálon, illetve e-papír szolgáltatás igénybevételével, Nagyatád Város Önkormányzata címzett részére.

Kérem a nagyatádi lakosokat, hogy nyilatkozatukkal segítsék elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

Nagyatád, 2022. június 28.

                                                                                                     dr. Kovács Ildikó
                                                                                                                jegyző

Megszakítás