Humán Közszolgáltatások Bizottsága
(2022. év ülései)

2022.12.13-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a közvilágítás időtartamának és mértékének átmeneti korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatád 4. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című projekthez kapcsolódó, „Önkormányzati lakáspályázat fiataloknak” című pályázati felhívás meghirdetéséről a Nagyatád, Baross G. u. 5/A 1/1 számú ingatlan vonatkozásában
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Egyebek

2022.11.22-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.), valamint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a 3. számú vegyes háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
5.)Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Nagyatádi Óvodák intézményének téli nyitva tartási rendjéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület többlet támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Egyebek

2022.10.25-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a Nagyatádi Fürdőkre irányuló költségcsökkentő intézkedésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Módosított határozati javaslat
3.)Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Módosított határozati javaslat
4.)Előterjesztés a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeinek átmeneti áthelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Egyebek

2022.09.27-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Tájékoztató a Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2021. évi forrásainak felhasználásáról
Előadó: Mesterné Subicz Erika elnök
Letöltés: Tájékoztató
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Kiegészítés
5.)Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a 3. számú vegyes háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Beszámoló a Nagyatádi Óvodák 2020/2021. nevelési évről
Előadó: Raczkóné Szantner Katalin igazgató
Letöltés: Beszámoló
8.)Előterjesztés sportszervezet támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Egyebek  

2022.08.23-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés a Nagyatád 530/1 és 529 hrsz.-ú közterület Lelbach Keresztélyről való elnevezéséről, és emlékkő elhelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
 
 
2.)Tájékoztató az energiaár-emelések önkormányzatunkat érintő várható hatásáról, és az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatalának előkészítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
 
 
3.)Előterjesztés a „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című projekt keretében, az „Önkormányzati lakáspályázat fiataloknak” című pályázati felhívás meghirdetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Egyebek  

2022.06.28-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés az egészségügyi alapellátási feladatok végzésére vonatkozó megállapodásokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az „Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Egyebek  

2022.05.25-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Nagyatádi Kötélugró Klub támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Egyebek  

2024. év ülései
2023. év ülései

Korábbi ülések

Megszakítás