Humán Közszolgáltatások Bizottsága
(2023. év ülései)

2023.12.12-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város kitüntető díjairól és címeiről szóló 36/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatádi Óvodák alapító okiratának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés háziorvosok részére raktárhelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés sportszervezet támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Egyebek

2023.11.28-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Nagyatádi Óvodák téli zárva tartásáról
Előadó: Raczkóné Szantner Katalin óvodavezető  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Egyebek  

2023.10.24-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az „Élhető Nagyatád – A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című projekt keretében megvalósuló, a nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet feladatellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítés útján történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Széchenyi park két szobrának áthelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Beszámoló a Nagyatádi Óvodák 2022/2023. nevelési évről
Előadó: Raczkóné Szantner Katalin óvodavezető  
Letöltés: Beszámoló
7.)Egyebek

2023.09.26-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Tájékoztató a Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2022. évi forrásainak felhasználásáról
Előadó: Mesterné Subicz Erika elnök
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés az egészségügyi alapellátás egyes feladatainak alakulásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Melléklet
5.)Előterjesztés a 2024/2025-ös tanévben kialakítandó iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés civil szervezet többlet támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című projekt keretében, az „Önkormányzati lakáspályázat fiataloknak” című pályázati felhívás meghirdetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Egyebek

2023.08.29-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés „A nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése” című támogatással kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói beosztására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a MEDGA Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Dr. Horváth Tünde Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés sportszervezet többlet támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Egyebek  

2023.06.28-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a védőnői szolgálat átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói beosztására vonatkozó pályázati eljárás megindítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című projekt keretében, az „Önkormányzati lakáspályázat fiataloknak” című pályázati felhívás meghirdetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Egyebek

2023.06.27-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a védőnői szolgálat átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói beosztására vonatkozó pályázati eljárás megindítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című projekt keretében, az „Önkormányzati lakáspályázat fiataloknak” című pályázati felhívás meghirdetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Egyebek

2023.05.23-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés Nagyatád 3. számú vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének megszüntetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Dr. Hajdú Róbert fogorvossal az iskolafogászati ellátásra kötött megbízási szerződés megszüntetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés sportszervezetek többlet támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Egyebek

2023.05.02-i bizottsági ülés

1.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Nagy Vera aljegyző
              Ivókné Pintér Melinda igazgató
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés a „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című projekthez kapcsolódó, „Önkormányzati lakáspályázat fiataloknak” című pályázati felhívás meghirdetéséről a Nagyatád, Baross G. u. 5/A 1/8 számú ingatlan vonatkozásában
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Egyebek  

2023.03.28-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásra megkötött szerződés megszűntetéséről, és az 1. számú háziorvosi körzet megüresedett háziorvosi állására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az 4. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásra megkötött szerződés megszűntetéséről, és az 4. számú háziorvosi körzet megüresedett háziorvosi állására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés az iskola-egészségügyi alapellátás helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megszűntetésére, és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti ellátásról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés civil szervezet 2023. évi támogatására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Egyebek

2023.02.21-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Javaslat a Humán Közszolgáltatások Bizottsága 2023. évi munkatervére
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés a társadalmi szervezetek, kulturális csoportok, sportszervezetek 2022. évi támogatására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés sportszervezet támogatási kérelméről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatádi Óvodák nyári nyitva tartásáról, és ügyeleti rendjéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a 2023/2024. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés az NKSK Városi Könyvtár 2022. évi beszámolójának és az NKSK Városi Könyvtár 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Pünkösd Márton igazgató
Letöltés: Előterjesztés
9.)Egyebek

2023.01.24-i bizottsági ülés

1.)Beszámoló a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
3.)Beszámoló a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáról és a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek kijelölésének véleményezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Egyebek

2024. év ülései
2022. év ülései

Korábbi ülések

Megszakítás